AVG als Businesskans

Meer business dankzij de AVG

De AVG is een business kans. Om uw data optimaal en veilig in te zetten voor een beter klantcontact biedt Bauduin Consultancy diverse Privacy Scans® aan. Deze scans zijn op maat van uw organisatie en helpen op een zo optimaal mogelijke wijze AVG compliant te worden en te blijven.

Privacy Compliance Scan®

De Privacy Compliance Scan® geeft een helder en objectief beeld in hoeverre de organisatie voldoet aan de verplichtingen uit de AVG. Deze scan stelt vast hoe ver een organisatie is op het vlak van de privacy.

Privacy Security Scan®

De Privacy Security Scan is een scan met ruim 600 datapunten en is primair gericht op het inzicht verkrijgen in de toepassing van de gegevensbeschermende maatregelen. Deze scan stelt vast hoever een organisatie is met haar IT om te voldoen aan de AVG.

Privacy Deep Scan®

De Privacy Deep Scan (PDS) is met meer dan 1400 meetpunten de meest uitgebreide, objectieve en onafhankelijke scan die er momenteel is. De Privacy Deep Scan brengt de organisatie in kaart door te kijken naar privacy vanuit een drietal uitgangspunten: ‘Organisatie’, ‘Operationeel’ en ‘Data specifiek’. Dit betekent dus dat onderwerpen uit de Privacy Compliance Scan® en de Privacy Security Scan® in de Privacy Deep Scan® zijn opgenomen.

Wenst u na één van de uitgevoerde scans volledig AVG en privacy compliant te zijn? Bekijk dan onze servicepakketten.

Doe mee met de AVG Quickscan – Bauduin Consultancy